Dávej si bacha na Alici!


V nouzi potkáš opravdové přátelé

PADLÍ ANDĚLÉ - KAPITOLA ŠESTÁ 3/3

28. listopadu 2014 v 11:24 | Mayu-chan |  Padlí Andělé a Leviatan

PADLÍ ANDĚLÉ - KAPTILA ŠESTÁ 3/3
"Poslyšte," řekl, "nemám ani potuchy,
o čem to mluvíte." Byl chlap jako hora, kdysi býval i silný,
ale léta se na něm podepsala a tělo sešlo. Ukázal ale hranatým
prstem autoritativně ke dveřím. "Budu vás muset
požádat, abyste odešel." Jako na zavolanou se dveře do
ordinace pomalu otevřely a Camael zavrčel, když do místnosti
vešli dva z Verchielových Mocností.
Oba si ho okamžitě všimli a z úst jim vyšlo hadí zasyčení.
"Zrádce," odplivl si ten s havraními vlasy a přikrčil
se, připravený na útok. Byly to již tisíce let, co jim Camael
velel, ale měl za to, že se tenhle jmenuje Hadriel.
"Co se tady sakra děje?" vztekal se člověk. "Okamžitě
opusťte mou kancelář, nebo..."
"Ticho, ty opice!" varoval ho druhý anděl. Jeho jménem
si byl Camael naprosto jistý. Byl to Cassiel, jeden
z Verchielových zákeřnějších pomocníků.
"Radím vám, doktore, abyste se schoval," pronesl Camael.
Nespouštěl z Mocností oči a cítil, jak do něj proudí
zvláštní klid před bitvou.
"Tahle opice teď zavolá policii," odsekl rozrušený psychiatr
a natáhl se po telefonu na stole.
Cassielův pohyb byl lidským okem téměř nepostřehnutelný.
Jeho ruka vystřelila a z konečků prstů zablesklo
palčivé bílé světlo. "Říkal jsem, abys mlčel."
Doktor vykřikl bolestí a jeho tělo se vznítilo mocným
plamenem. Dopadl zády na stěnu a zhroutil se na podInliu.
Oheň ho zcela pohltil. V strašlivém tanci smrti
Hcbou škubal a mlátil a vše, čeho se dotkl, začalo také
hořet.
Camael využil chvilkové nepozornosti k úderu. Představil
si zbraň, kterou chtěl, a tu se mu zjevila v ruce -
utvořená z nebeského ohně. Zaútočil, máchl mečem po
lladrielovi, který byl zjevně plně zaujatý psychiatrovým
Nmrtelným zápasem. Ale anděl reagoval rychle, vytáhl
n vo u zbraň a postavil se mečem úderu, jenž by ho dozajista
připravil o hlavu. Čepele se srazily, zaznělo to jako
dunění hromu.
"Velký Camael," utahoval si z něj Hadriel, když ho tlačil
od sebe a udělal výpad žhnoucím mečem. "Jeden z našich
nej mocnějších, odsouzený žít mezi lidskými zvířaty."
Camael ustoupil, aby se výpadu vyhnul, a sehnul svou
zbraň. Rozsekl tak zostra útočníkův meč napůl. "Moc mluvíš,
Hadrieli," řekl, přikročil blíž a rozmáchl se. Hruška
meče udeřila vojáka do spánku, takže se zhroutil na kolena.
"Lidský rys, počítám," prohodil k omámenému andělovi.
Camael zaslechl šepot další zbraně, jak prořízla
vzduch. Roztáhl křídla a vzlétl, a Cassielův meč tak prosvištěl
neškodně pod ním.
"Cítíš se sám, Camaeli?" zeptal se Cassiel, když také
opustil zem a máchl křídly, aby se dostal k němu. Camael
odvrátil jeho další úder a přiblížil se. Vrazil andělovi prudce
koleno do žaludku. "Má mise je veškerá společnost,
kterou potřebuji," řekl a čelem udeřil anděla do obličeje.
"Zvykl jsem si svou samotu užívat." Cassiel se zřítil na
podlahu. Ordinace byla v jednom ohni a vzduch se plnil
hustým černým dýmem.
115
"Bratři tebou opovrhují a ti, jež jsi kdysi ničil, se té
bojí." Cassielovi se podařilo vstát na všechny čtyři. "A to
všechno jen pro nesouvislé žvanění šílenstvím stiženého
zvířete."
"Nermuť se pro mne, bratře," opáčil Camael a snesl
se za andělem s vytaseným mečem. "Ale zeptej se sám
sebe - co když měl ten věštec pravdu? Co když se to
všechno ukáže být tak, jak předpověděl? Co pak?"
Cassiel zařval a znovu zaútočil. "To se nikdy nestane,"
zaječel. V ruce se mu objevil tesák, máchl jím po Camaelovi
a odehnal ho. "Lži, čiré lži!"
Camael ucuknul ráně Cassielova nože, zaklonil se a kopnul
patou anděla do hrudníku. Cassiela odhodila síla úderu
dozadu a škobrtnul o židli před stolem. Dým zhoustl a Camael
věděl, že to nebude dlouho trvat a ordinaci zcela pohltí
oheň. Musí zjistit totožnost toho chlapce. Nitro tohoto
Nephilima je silné, asi nejsilnější, co jsem kdy cítil, pomyslel
si. Vlastně natolik silné, že Mocnosti nepotřebovaly žádného
stopaře, aby ho našly.
Připravil se a čekal, až Cassiel vstane, a mozek mu přitom
pracoval na plné obrátky. Může on být příčinou toho,
že Verchiel zvýšil frekvenci i krutost svých útoků? Opět
si dovolil zadoufat - mohl by tohle být skutečně On? Vykřikl
nenadálou bolestí a zlobou, když mu zezadu probodl
rameno Hadrielův meč. Byla to od něj nedbalost. Nechal
se rozptýlit myšlenkami a nevšiml si druhého Verchielova
nohsleda, který se vynořil z hustého kouře s novou zbraní
v ruce.
"Dodělej ho," poručil Cassiel a sbíral se uprostřed plamenů
ze země.
116
Hadriel se znovu rozmáchl rukou se zbraní, ale tentokrát
byl Camael připravený. Vyskočil do vzduchu, křídla
roztažená. Také se vybavil novými zbraněmi - krátkými
mečíky - z arzenálu svojí představivosti a držel každý pevné
v jedné ruce.
Hadrielův výpad prošel pod ním, a než mohl anděl zareagovat,
Camael mávnul jedním mečíkem zákeřně dolů
ii rozštípl mu lebku, takže připomínala vykotlaný shnilý
pařez.
"Ne!" zaječel Cassiel a vrhl se na Camaela, aby pomstil
svého mrtvého druha.
"Verchielovi vojáci zlenivěli," podotkl posměšně Camael.
Vytáhl meč z andělovy lebky, aby se mohl bránit
Cassielovu výpadu. Druhým mečem bodl vzhůru a zasáhl
soupeřovu hruď.
Cassiel naříkal a zmítal se, křídla mu zběsile vířila
a nakonec spadl na podlahu, kde si zoufale držel krvácející
ránu.
Camael došel skrze kouř a oheň ke svému padlému nepříteli.
"Co ví Verchiel o tomhle - chlapci Nephilim?" otázal
se. "Pověz mi to a já tě nechám žít."
Cassiel se s námahou postavil a opíral se přitom o zeď.
"Necháš mě žít? Slyšíš se, Camaeli? Myslel jsem, že jsi
opustil Mocnosti, protože tě unavovalo násilí a všechno
to zabíjení." Položil si třesoucí se ruku na otevřenou ránu.
"Myslím, že ses stal tím, co nejvíc nenávidíš," zasyčel.
Hmátl do ohně u zdi a vytáhl zčernalou, stále žhnoucí
psychiatrovu lebku a mrštil ji po Camaelovi.
Camael rozsekl letící projektil vedví. Cassiel té chvíle
využil, roztáhl křídla a vrhl se přes pokoj k hořícím záclonám.
Pronikl planoucí tkaninou a s ohlušujícím třeskem
uprchl skrz okno. Oheň se rozhořel jasněji a silněji, nasycen
náhlou dávkou kyslíku.
Identita chlapce Nephilim byla podstatnější než pronásledování,
Camael proto spěchal ke stolu. Papíry rozházené
na jeho ploše už začaly pomalu doutnat a kroutit se.
Očima projížděl popsané listy a hledal něco, cokoliv, co
by mu prozradilo, kdo ten chlapec je. Pod složkou s ohořelými
okraji to najednou uviděl. Jediná věta naškrábaná
na stránce z bloku, připevněné ke složce. "Pacient věří,
že získal schopnost rozumět všem cizím jazykům a používat
je."
Camael papíry rychle sebral. Něco nad ním zaskřípělo
a on stačil jen tak tak uhnout, než se v jemné spršce planoucí
suti zřítila část stropu. Zdálky bylo slyšet truchlivé
kvílení hasičských aut. Měl, co potřeboval, a chystal se
odejít. Čas byl navýsost důležitý, protože jakmile se Verchiel
dozví o jeho zásahu, zuřivostí nepochybně rozpoutá
samotné peklo.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama